Podmínky pronájmu

- Nájemní byty jsou pronajímány na dobu neurčitou,s výpovědní lhůtou tři měsíce.

- Podmínkou nájmu je složení kauce ve výši tří nájmů(nájem je včetně plateb za energie). Kauce se vrací při ukončení nájmu.

-V bytech jsou měřáky na spotřebu vody.

-Nájemníci si platí spotřebu vody a energie společných prostor,tyto platby jsou součástí nájmu.Pro odběr elektřiny v bytech si nájemníci uzavírají smlouvu přímo s ČEZ

-V případě většího počtu zájemců na daný byt je posuzováno nabídnutí předplacení nájemného.